పొద్దునే మనం తినే టిఫిన్ సాయంత్రం దాకా మనల్ని చురుకుగా ఉండేలా చేస్తుందనటంలో సందేహం లేదు. అయితే ఏ టిఫిన్ చేస్తే ఎన్ని కేలరీల శక్తి వస్తుందో ఒకసారి తెలుసుకుందాం

Fill in some text

దోశ  168 కేలరీలు

ఇడ్లీ 39 కేలరీలు

పెసరట్టు 128 కేలరీలు

పోహా 250 కేలరీలు

ఆలూ పరోటా 300 కేలరీలు

పూరీ  350 కేలరీలు

మరమరాలతో చేసిన టిఫిన్లు  300 కేలరీలు

ఊతప్పం 258 కేలరీలు

ఉప్మా 209 కేలరీలు

ఢోక్లా 60 కేలరీలు