పాలసీ పత్రాన్ని భద్రపరుచుకోవాలి

అవసరమైన సందర్భాల్లో ఆ పాలసీ పత్రం ఎంతో సహాయపడుతుంది

క్లెయిమ్ చేయాలన్నా, సరెండర్ చేయాలన్నా డాక్యుమెంట్ కీలకం

పాలసీ పత్రం కనిపించకుండా పోతే ఏం చేయాలి?

డూప్లికేట్ పాలసీ పత్రాన్ని ఎల్ఐసీ నుంచి తీసుకోవచ్చు

బ్రాంచ్‌కి వెళ్లి డూప్లికేట్ పాలసీ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలి

పాలసీ పత్రం పోయిందని ప్రకటన ఇవ్వాలి

పత్రికా ప్రకటన కాపీని ఎల్ఐసీ కార్యాలయంలో ఇవ్వాలి

వోటర్ ఐడీ, ఆధార్ తీసుకెళ్లడం మర్చిపోవద్దు

ఒక నెల వరకు ఎటువంటి అభ్యంతరాలు రాకపోతే

డూప్లికేట్ పాలసీ డాక్యుమెంట్‌ను ఎల్ఐసీ జారీ చేస్తుంది