3 అడుగుల వ‌రుడు..  2 అడుగుల వ‌ధువు..  7 అడుగులు వేసి ఒక్కటయ్యారు..

అదిగో.. అరుంధతి.. ఇదిగో నా జీవన జ్యోతి

28 ఏళ్ల విష్ణు.. 25 ఏళ్ల జ్యోతి.. ఘనంగా వివాహ వేడుక..