10 ఏళ్ల ఈ చిన్నారి  మిలియనియర్..

బొమ్మలతో ఆడుకునే వయస్సులో బొమ్మల వ్యాపారం..

 చిరుప్రాయంలో వ్యాపారం చేయాలనే ఐడియా..

10 ఏళ్లకే  ‘పిక్సీస్ బౌస్’ పేరుతో సక్సెస్ ఫుల్ బిజినెస్ గర్ల్..

నెలకు కోట్లు సంపాదిస్తున్న వ్యాపారవేత్తగా 10ఏళ్ల చిన్నారి