ఈ వారం థియేటర్స్‌లో రిలీజ్ అవుతున్న సినిమాలు ఏమిటో ఇక్కడ చూద్దాం.

మైఖేల్ ఫిబ్రవరి 3

రైటర్ పద్మభూషణ్ ఫిబ్రవరి 3

ప్రేమదేశం ఫిబ్రవరి 3

కథ వెనుక కథ ఫిబ్రవరి 3

సువర్ణ సుందరి ఫిబ్రవరి 3

రెబల్స్ ఆఫ్ తుపాకులగూడెం ఫిబ్రవరి 3

బుట్టబొమ్మ ఫిబ్రవరి 4