బప్రోజహియ న్యూక్లియర్ ప్లాంట్‌‌పై రష్యా దాడులు

యూరప్‌‌లోనే అతిపెద్దది అణువిద్యుత్ ప్లాంట్

న్యూక్లియర్ ప్లాంట్‌‌లో చెలరేగిన మంటలు

ప్లాంట్ దెబ్బతింటే యూరప్, రష్యాపై ఎఫెక్ట్

రష్యా దాడిని ఖండించిన అమెరికా, బ్రిటన్

యుక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు  జెలెన్ స్కీ ఫైర్

న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ పై దాడి సరికాదన్న IAEA

UN సెక్యూర్టీ కౌన్సిల్ అత్యవసర సమావేశానికి బ్రిటన్ పిలుపు