రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఇద్దరు ఒమిక్రాన్ బాధితులు

ప్రజలు ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు అప్రమత్తంగా ఉండాలి

ఒమిక్రాన్ సైతం గాలి ద్వారా సోకుతుంది