శ్రీవారి టికెట్లకు ఫుల్ డిమాండ్..

ఆఫ్‌లైన్‌ టోకెన్లు రోజుకు  5 వేలు

55 నిమిషాల్లో  4 లక్షల 60 వేల  టికెట్లు బుక్

ఆన్‌లైన్‌లో  సర్వదర్శనం టికెట్లు

డిసెంబర్‌ 31న ఆఫ్‌లైన్‌ టికెట్లు

టీటీడీ వెబ్ సైట్ కు  14 లక్షల హిట్లు

శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం

క్షణాల్లో టికెట్లు బుకింగ్