ఈ-నామినేషన్  ఫైల్ చేశారా?

లేదంటే ఈపీఎఫ్ ప్రయోజనాలు అందవు

పెన్షన్, ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు పొందలేరు

ఈపీఎఫ్ ఖాతాలకు నామినీ పేరును యాడ్ చేయాలి

డిసెంబర్ 31  లాస్ట్ డేట్