రవితేజ రాకింగ్ లైనప్

రవితేజ 67వ సినిమా "ఖిలాడీ"

రవితేజ 68వ సినిమా ''రామారావు ఆన్ డ్యూటీ''

రవితేజ 69వ సినిమా ''ధమాకా''

రవితేజ 70వ సినిమా ''రావణాసుర''

రవితేజ 71వ సినిమా ''టైగర్ నాగేశ్వరరావు''