బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం

గిరిజనుల పాపని తీసుకెళ్లిన బ్రిటిషర్లు  ఎన్టీఆర్ గురించి బ్రిటీషర్లకు చెప్తున్న రాజీవ్

పులితో పోరాడుతున్న ఎన్టీఆర్

బ్రిటీషర్లకి వ్యతిరేకంగా ప్రజలు  పోలీసుగా రామ్ చరణ్

రామ్ భీమ్ ల స్నేహం

హీరోయిన్స్ ఆలియా భట్, ఒలీవియా మారిస్

రామ్ బీమ్ ల మధ్య పోరాటం

అజయ్ దేవగన్ , శ్రియ

క్లైమాక్స్ పోరాటం

రామ్ భీమ్ లు ఇద్దరు కలిసి బ్రిటిషర్లపై పోరాటం