అపురూపం.. అద్వితీయం.. మహిమాన్వితం

అణువణువూ ఆధ్యాత్మికం.. అడుగడుగునా భక్తి తత్వం

యజ్ఞాలు, అష్టాక్షరీ మంత్ర పఠనాలు

హయగ్రీవ స్వామి ఒక జ్ఞానమూర్తి

సదస్సులో 2వందల మంది సాధు, సంతులు, పీఠాధిపతులు

అష్టాక్షరీ మంత్ర పఠనం

శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ఇష్టి

హయగ్రీవ పూజ

సంతానప్రాప్తికై వైనతేయ ఇష్టి

శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ మహాయజ్ఞం

ఉత్సవాల్లో .. ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్

తరలివస్తున్న వీఐపీలు, సామాన్యులూ