ఒమిక్రాన్ లక్షణాలపై  యూకేలో సర్వే

సాధారణ జలుబు  లక్షణాలనే  పోలి ఉంటాయి

ముక్కు కారటం, తలనొప్పి, అలసట, తుమ్ములు, గొంతు నొప్పి

ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటే కొవిడ్‌గా భావించి ఇంట్లోనే ఉండాలి

ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటే కొవిడ్‌గా భావించి ఇంట్లోనే ఉండాలి