ప్రత్యేక రైలు సర్వీసులు పొడిగింపు

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి సంబరాలు

స్పెషల్ రైళ్లు ఫుల్

రైలు, బస్సుల్లో  విపరీతమైన రద్దీ

ప్రయాణీకుల కష్టాలు

కాలు పెట్టే పరిస్థితి  కూడా ఉండదు.

సొంతూళ్లకు  వెళ్లేందుకు ఆసక్తి

సంక్రాంతి సంబరాలు