కోవిడ్ పరిశోధనల్లో కీలక ముందడుగు

కోవిడ్‌కు షార్క్ చేప ట్రీట్‌మెంట్

షార్క్ లోని యాంటీబాడీలతో కరోనాకు చికిత్స

నర్స్ షార్క్ ల్లో ప్రత్యేకమైన యాంటీబాడీలు

సమర్థవంతంగా వైరస్ ను ఎదుర్కొంటున్న యాంటీబాడీలు

కొత్త ఆశలు చిగురించేలా చేస్తున్న పరిశోధనలు

వచ్చే రెండేళ్లలో హ్యూమన్ ట్రయల్స్

మొదటగా ఎలుకలపై ప్రయోగాలు