అధ్యయనోత్సవం

వైకుంఠ ఏకాదశి

శ్రీవారి సన్నిధిలో రాపత్తు

వైకుంఠ ద్వాదశి

స్వామి పుష్క‌రిణీ  తీర్థ ముక్కోటి

శ్రీవారి ఆలయంలో మకర సంక్రాంతి

శ్రీ గోదా పరిణయోత్సవం

శ్రీవారి పార్వేట ఉత్సవం

రామకృష్ణ తీర్థ ముక్కోటి

శ్రీ‌వారి ప్ర‌ణ‌య క‌ల‌హ మ‌హోత్స‌వం

శ్రీవారి సన్నిధిలో పెద్ద శాత్తుమొర

వైకుంఠ ద్వార దర్శనం ముగింపు

శ్రీవారి ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాల ముగింపు