సూర్య సూపర్ లైనప్

పాండిరాజ్ దర్శకత్వంలో `ఎంతార్కుమ్ తునిధవన్`

వెట్రిమారన్ తో 'వడివాసల్'

'ఆకాశమే నీ హద్దురా' డైరెక్టర్ సుధాకొంగరతో ఓ సినిమా

'అన్నాత్తే' డైరెక్టర్ శివతో ఓ సినిమా

దర్శకుడు బాల తో ఓ సినిమా