తెలంగాణలో ఒమిక్రాన్ విజృంభణ

ఒమిక్రాన్ కలవరం

కొత్తగా 4 ఒమిక్రాన్ కేసులు