చాపకింద నీరులా విస్తరిస్తోంది.

ఒక్కరోజే 12 ఒమిక్రాన్ కేసులు.

రాష్ట్రంలో 56 కేసులు.

పెరుగుతున్న బాధితుల సంఖ్య.

మూడు కేసులు.

RTPCR టెస్టులు.

రాష్ట్రంలో కోవిడ్ ఆంక్షలు.

మాస్క్ మస్ట్.