మహేష్ బాబు కంటే భార్య నమ్రతా మూడేళ్లు పెద్ద

1975 ఆగష్టు 9 మహేష్ జన్మిస్తే.. 1972 జనవరి 22 నమ్రతా జన్మించింది

జూనియర్ ఎన్టీఆర్ భార్య లక్ష్మి ప్రణతి మధ్య ఏజ్ గ్యాప్ 9 ఏళ్ళు

జూనియర్ ఎన్టీఆర్ భార్య లక్ష్మి ప్రణతి మధ్య ఏజ్ గ్యాప్ 9 ఏళ్ళు

1983 మే 20 ఎన్టీఆర్ జన్మిస్తే, 1992 మార్చి 18 ప్రణతి జన్మించింది

1983 మే 20 ఎన్టీఆర్ జన్మిస్తే, 1992 మార్చి 18 ప్రణతి జన్మించింది

రామ్ చరణ్ కంటే భార్య ఉపాసన నాలుగేళ్లు చిన్న

1983 మే 20 ఎన్టీఆర్ జన్మిస్తే, 1992 మార్చి 18 ప్రణతి జన్మించింది

రామ్ చరణ్ కంటే భార్య ఉపాసన నాలుగేళ్లు చిన్న

చరణ్ 1985 మార్చి 27 జన్మిస్తే, ఉపాసన 1989 జులై 20 జన్మించారు

భార్య స్నేహ రెడ్డి కంటే అల్లు అర్జున్ రెండేళ్లు పెద్ద

భార్య స్నేహ రెడ్డి కంటే అల్లు అర్జున్ రెండేళ్లు పెద్ద

అల్లు అర్జున్ 1983 ఏప్రిల్ 8 జన్మిస్తే, స్నేహ 1985 సెప్టెంబర్ 29 పుట్టింది