ఇజ్రాయెల్‌లో తొలి ఒమిక్రాన్ మరణం

కఠిన ఆంక్షలకు సిద్ధమవుతున్న దేశం

ఇప్పటికే మూడోడోస్‌ ఇచ్చిన ఇజ్రాయెల్‌

ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షకుపైగా ఒమిక్రాన్ కేసులు