ఓటీటీ షోలో బిగ్‌బాస్ రెండవ సీజన్ కంటెస్టెంట్ తనీష్

ఓటీటీ షోలో బిగ్‌బాస్ రెండవ సీజన్ కంటెస్టెంట్ తనీష్

ఓటీటీ షోలో బిగ్‌బాస్ నాల్గవ సీజన్ కంటెస్టెంట్ అఖిల్

ఓటీటీ షోలో బిగ్‌బాస్ రెండవ సీజన్ కంటెస్టెంట్ గీతామాధురి

ఓటీటీ షోలో బిగ్‌బాస్ తొలి సీజన్ కంటెస్టెంట్ హరితేజ

ఓటీటీ షోలో బిగ్‌బాస్ తొలి సీజన్ కంటెస్టెంట్ ధనరాజ్

ఓటీటీ షోలో బిగ్‌బాస్ నాల్గవ సీజన్ కంటెస్టెంట్ అరియనా

ఓటీటీ షోలో బిగ్‌బాస్ తొలి సీజన్ కంటెస్టెంట్ ముమైత్ ఖాన్

ఓటీటీ షోలో బిగ్‌బాస్ తొలి సీజన్ కంటెస్టెంట్ ఆదర్శ్ 

ఓటీటీ షోలో కంటెస్టెంట్‌గా యూట్యూబర్ నిఖిల్ 

ఓటీటీ షోలో కంటెస్టెంట్‌గా యూట్యూబర్ బబ్లు

ఓటీటీ షోలో కంటెస్టెంట్‌గా యూట్యూబర్ మౌనిక

ఓటీటీ షోలో కంటెస్టెంట్‌గా మోడల్ అనిల్ రాధోడ్

ఓటీటీ షోలో కంటెస్టెంట్‌గా  ఆర్జే చైతూ

ఓటీటీ షోలో కంటెస్టెంట్‌గా యూట్యూబర్, యాంకర్ శివ

ఓటీటీ షోలో కంటెస్టెంట్‌గా మోడల్ మిత్ర శర్మ