ఈ వారం థియేటర్లలో రిలీజ్ అయ్యే సినిమాలు

జనవరి 26న 'గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ 18'

జనవరి 26న 'సామాన్యుడు'

జనవరి 28న 'గుడ్ లక్ సఖి'

జనవరి 28న 'DSJ'