టాప్ 10 IMDB రేటింగ్ ఇండియన్ మూవీస్

జై భీమ్ - 9.4

సూరారై పోట్రు (ఆకాశమే నీ హద్దురా) - 9.3

ఆర్ఆర్ఆర్ - 9

షేర్ షా - 8.9

సర్దార్ ఉద్ధమ్ - 8.8

ది తాశ్కెంట్ ఫైల్స్ - 8.7

నాయకన్(నాయకుడు) - 8.7

ఝండ్ - 8.6

వడా చెన్నై - 8.6

చిచోరే - 8.5