ఇంటర్మీడియట్

న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ మాస్టర్స్ డిగ్రీలో  గోల్డ్ మెడలిస్ట్

మ్యాథెమాటిక్స్‌లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ

హోవర్డ్ యూనివర్సిటీలో MFA

బీటెక్

మాస్టర్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్

మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్

మాస్టర్స్ ఇన్ ఫిజిక్స్

ఎంబీఏ