రెడ్ శారీలో హాట్ ఫోజులతో యాంకర్ వర్షిణి.

పలు టీవీ షోలతో యాంకర్ గా మంచి పేరు తెచ్చుకుంది వర్షిణి.

సినిమాల్లో కూడా నటిస్తూ బిజీగా ఉంది వర్షిణి.

తాజాగా ఇలా రెడ్ శారీలో హాట్ ఫోజులతో మెరిపించింది వర్షిణి.