ఇండియాలో ట్రయల్స్‌లో  ఉన్న వ్యాక్సిన్లు 

Biological E

BBV154 - Intranasal vaccine

COVOVAX

mRNA based vaccine (HGCO19)

వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ మొదలైన తర్వాతే కరోనా మృతుల రేటు తగ్గింది.