ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొత్తగా 22 లక్షల కరోనా కేసులు, 4,821 మంది మృతి

అమెరికాలో ఒక్కరోజే 4,68,081 కేసులు, 669 మంది మృతి

ఫ్రాన్స్‌లో కొత్తగా 3,03,669 కేసులు, 142 మరణాలు మృతి

బ్రిటన్‌‌లో ఒక్కరోజే 1,46,390 కేసులు, 313 మంది మృతి

ఇటలీలో కొత్తగా 1,97,552 కేసులు, 184 మరణాలు నమోదు

భారత్‌లో ఒక్కరోజే 1,59,632 కరోనా కేసులు, 327 మంది మృతి 

ఆస్ట్రేలియాలో కొత్తగా 1,15,507 కేసులు, 25 మరణాలు నమోదు

అర్జెంటీనాలో ఒక్కరోజే 1,01,689 కేసులు, 37 మంది మృతి