జీవితాంతం, మనకు వయస్సు పెరిగేకొద్దీ, జ్ఞానాన్ని పొందడం, మరిన్ని అనుభవాలు గుర్తుంచుకోవడం వంటి పనులతో మెదడు అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంటుంది.

జీవితాంతం, మనకు వయస్సు పెరిగేకొద్దీ, జ్ఞానాన్ని పొందడం, మరిన్ని అనుభవాలు గుర్తుంచుకోవడం వంటి పనులతో మెదడు అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంటుంది.

కొత్త పనులు చేయండి

పోషకాహారం మరవొద్దు

కదులుతూ ఉండండి. 

బాగా నిద్రపోండి.

సమాజంలో యాక్టివ్ గా ఉండండి

రక్తపోటును కంట్రోల్ లో ఉంచుకోండి

రక్తంలో డయాబెటిస్ నియంత్రణ

మద్యం పరిమితం చేయండి 

తలని రక్షించుకోండి 

ఒత్తిడిని నియంత్రించండి