సాధారణంగా పిల్లలు తినమంటే తినరు..

వారికి అన్నం తినిపించాలంటే చాలా కష్టమే మరి.

వారిని బుజ్జగిస్తూ.. గోరుముద్దలు కలిపి పెట్టాలి. 

పిల్లలు అన్నం తినకుండా మారం చేయడం సహజమే.

పిల్లలు తల్లిదండ్రుల మాట వినాలంటే కొన్ని చిట్కాలను పాటించాలి.

ఈ చిట్కాలతో పిల్లల మారాన్ని మాన్పించవచ్చు. 

పిల్లలు ఎక్కువగా తమ తల్లిదండ్రులనే అనుసరిస్తుంటారు.

పిల్లలకు ఏది తినిపించాలో అది మీరు తింటూ వారికి తినిపించాలి.

అది కూడా మంచి పోషకాలు కలిగిన ఆహారాన్ని మాత్రమే ఇవ్వాలి.