తాంత్రిక పూజలు చేస్తున్న శ్రీశైలం గుడి పూజారిని సస్పెండ్ చేసిన అధికారులు

  • Published By: Mahesh ,Published On : December 25, 2018 / 07:34 AM IST
తాంత్రిక పూజలు చేస్తున్న శ్రీశైలం గుడి పూజారిని సస్పెండ్ చేసిన అధికారులు