చెన్నె సూపర్ కింగ్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ తొలిమ్యాచ్

IPL 2024లో చెన్నె సూపర్ కింగ్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ జట్ల మధ్య తొలిమ్యాచ్ జరగనుంది.