కల్కి 2898AD నుంచి ప్రభాస్, దిశా పటాని ‘టా టక్కర..’ ఫుల్ వీడియో సాంగ్ విడుదల..

కల్కి 2898AD మూవీలోని ప్రభాస్, దిశా పటాని మధ్య వచ్చే టా టక్కర.. అంటూ సాగే ఫుల్ వీడియో సాంగ్ ని తాజాగా విడుదల చేసారు.