దేశంలో బొగ్గు కొరత.. ఏపీలో విద్యుత్ సంక్షోభం

దేశంలో బొగ్గు కొరత.. ఏపీలో విద్యుత్ సంక్షోభం