పవన్ కల్యాణ్‌కు హరిరామ జోగయ్య మరో లేఖ

పవన్ కల్యాణ్‌కు వరుసగా లేఖలు రాస్తూనే ఉన్నారు సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు చేగొండి హరిరామ జోగయ్య.