ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న కేసీఆర్

ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న కేసీఆర్

ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న కేసీఆర్

CM KCR Cast his Vote at Chintamadaka

ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న కేసీఆర్