Heavy Rain Alert : తీవ్రవాయుగుండంగా మారిన వాయుగుండం

బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం తీవ్ర వాయుగుండంగా మారింది.

తీవ్రవాయుగుండంగా మారిన వాయుగుండం