కేసీఆర్‌పై పోటీకి..గజ్వేల్‌లో ఈటల, కామారెడ్డిలో విజయశాంతి

కేసీఆర్‌పై పోటీకి..గజ్వేల్‌లో ఈటల, కామారెడ్డిలో విజయశాంతి

కేసీఆర్‌పై పోటీకి..గజ్వేల్‌లో ఈటల, కామారెడ్డిలో విజయశాంతి