ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన అన్ని హామీలను నెరవేరుస్తాం

ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన అన్ని హామీలను నెరవేరుస్తామని మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, సీతక్క చెప్పారు.