పోలింగ్ ముగిసే వరకు పాటించాల్సిన నిబంధ‌న‌లు ఇవే..

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్నికల ప్రచారం ముగిసింది. పోలింగ్ ముగిసే వరకు పాటించాల్సిన నిబంధ‌న‌లు ఇవే..