హత్రాస్‎లో రాహుల్ గాంధీ పర్యటన

హత్రాస్‎లో రాహుల్ గాంధీ పర్యటన.. తొక్కిసలాట బాధితులకు పరామర్శ.