టీడీపీ, వైసీపీ మధ్య ట్విట్టర్ ఫైట్.. వైరల్ అవుతున్న నారా లోకేష్ ట్వీట్

టీడీపీ, వైసీపీ మధ్య ట్విట్టర్ ఫైట్.. వైరల్ అవుతున్న నారాలోకేష్ ట్వీట్

టీడీపీ, వైసీపీ మధ్య ట్విట్టర్ ఫైట్.. వైరల్ అవుతున్న నారాలోకేష్ ట్వీట్