పెనమలూరు టికెట్ ఫైట్

పెనమలూరు టికెట్ పై టీడీపీలో ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. ఈ సీటుపై టీడీపీ అధిష్టానం ఎటూ తేల్చుకోలేకపోతోంది.