ఎన్టీఆర్ ఘాట్‌లో నివాళులర్పించిన ల‌క్ష్మీపార్వ‌తి | Lakshmi Parvathi Pays Tribute At NTR Ghat

ఎన్టీఆర్ ఘాట్‌లో నివాళులర్పించిన ల‌క్ష్మీపార్వ‌తి

ఎన్టీఆర్ ఘాట్‌లో నివాళులర్పించిన ల‌క్ష్మీపార్వ‌తి

ఎన్టీఆర్ ఘాట్‌లో నివాళులర్పించిన ల‌క్ష్మీపార్వ‌తి

×