ఒక్కటవబోతున్న..వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠి

ఒక్కటవబోతున్న..వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠి

ఒక్కటవబోతున్న..వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠి

Varun Tej, Lavanya Tripathi To Get Engaged

ఒక్కటవబోతున్న..వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠి