కేసీఆర్‌ను రేవంత్ రెడ్డి టార్గెట్ చేయడానికి కారణం అదేనా?

Target KCR : కేసీఆర్‌ను రేవంత్ రెడ్డి టార్గెట్ చేయడానికి కారణం అదేనా?

Target KCR : కేసీఆర్‌ను రేవంత్ రెడ్డి టార్గెట్ చేయడానికి కారణం అదేనా?